Mijn Zaak Zoetermeer KRANT NR 12 - NOVEMBER/DECEMBER 2023

burgemeester

Meld Misdaad Anoniem is samen met meer dan zestig gemeenten waaronder Zoetermeer, Den Haag, Westland, Rijswijk en Zuidplas uit Zuid-Holland, een campagne gestart tegen misstanden in de vastgoedbranche. Vastgoed kan namelijk misbruikt worden voor criminele doeleinden.

“Weet jij wat wij niet weten?”

Ook in Zoetermeer zijn er signalen dat panden worden ingezet voor de productie en opslag van drugs, illegale goederen, illegale prostitutie of om crimineel geld wit te wassen. Verder kan vastgoedfraude leiden tot onacceptabele veiligheidsrisico’s in een buurt en negatieve impact op de branche. Andere signalen zijn illegale (onder)verhuur, overbewoning of uitbuiting van huurders. In de campagne tegen vastgoedfraude staat de slogan ‘Weet jij wat wij niet weten?’ centraal. De vraag is gericht aan iedereen die werkzaam is binnen de vastgoedbranche zoals notarissen, makelaars, hypotheekadviseurs, taxateurs, belastingadviseurs en accountants.

ONDERBUIKGEVOELENS ALTIJD MELDEN
Wat is de rol van Michel Bezuijen, burgemeester van Zoetermeer, in deze campagne? “Als burgemeester ben ik verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Naast het onderwerp onder de aandacht brengen, ben ik dus ook verantwoordelijk voor de aanpak. Mensen moeten zich bewust worden van de risico’s die zij lopen. We kunnen vastgoedfraude echter niet alleen aanpakken, samenwerking met betrokkenen uit de vastgoed-sector is essentieel. Zij kunnen mogelijke afwijkingen tijdens hun werkzaamheden herkennen zoals vervalste documenten, schijn-constructies, ongebruikelijke betalingen, scheve prijsverhoudingen en inconsistentie in dossiers. Vervolgens is melding van deze onderbuikgevoelens bij Meld Misdaad Anoniem of politie essentieel. Als het een strafbaar feit blijkt te zijn, dan komt het Openbaar Ministerie in actie.”

SAMEN ONDERMIJNING AANPAKKEN
“Meldingen zijn dus onmisbaar bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit”, vervolgt burgemeester Bezuijen. “We merken dat het aantal meldingen vermindert. Dat kan twee dingen betekenen. Ondermijning neemt af en dan doen we het goed. Of er wordt minder gemeld, omdat inwoners bijvoorbeeld bang zijn of het nut er niet van inzien. Dat is natuurlijk minder positief. Toch zijn we wel degelijk succesvol in de aanpak van ondermijning. Dat blijkt uit het resultatenoverzicht dat we jaarlijks publiceren. Samenwerking met andere gemeenten is ook erg belangrijk. Anders kan er een waterbedeffect ontstaan. Zo heb ik ooit voor de autobranche in Rijswijk, als burgemeester destijds, een vergunningsplicht ingevoerd. Toen bleven er twintig autobedrijven over van de zestig. Die gaan dan ergens anders heen. Door nauwe samen-werking tussen gemeenten kun je verschuiving van zo’n probleem voorkomen.”

WIE JE BENT, BLIJFT ONBEKEND
“Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt waar je anoniem informatie kunt verstrekken over vermoedens van criminaliteit. Criminelen zitten ook in vastgoed. Een uitgebreide lijst met signalen die wijzen op vastgoedfraude staat op de site van Meld Misdaad Anoniem. Als dienst-verlener ben je volgens de wet verplicht een ongebruikelijke transactie te melden. Zo voorkom je dat crimineel geld terechtkomt in de vastgoed-branche. Wie je bent, blijft onbekend! De medewerkers van Meld Misdaad Anoniem zien geen telefoonnummers en/of IP-adres. Dankzij anonieme melders kunnen we vastgoedfraude effectiever aanpakken. Dus aarzel niet en meld ook bij twijfel,” besluit burgemeester Bezuijen.

GEMEENTE ZOETERMEER
Stadhuisplein 1
2711 EC Zoetermeer
T: 14079

Meldpunt ondermijning:
ondermijning@zoetermeer.nl

Politie
0900-8844

Meld Misdaad Anoniem
0800-7000