Mijn Zaak Zoetermeer KRANT NR 12 - NOVEMBER/DECEMBER 2023

wijnkamp & keuters

Box 3 ontlopen door bijvoorbeeld een open fonds voor gemene rekening (OFGR) op te richten en daar box 3 vermogen in onderbrengen heeft zijn langste tijd gehad. In 2025 zal deze vorm fiscaal transparant worden en zal er afgerekend moeten worden over de aanwezige stille reserves. Zit er onroerend goed in en wordt dit eruit gehaald, dan is niet ondenkbaar dat er overdrachtsbelasting (10,4%) verschuldigd wordt, dat geldt ook bij toe- en uittreding van deelnemers, oppassen dus met wat je doet.

Beleggen via BV (nog) interessant?

Dit lijkt een opmaat voor de invoering in 2027 van nieuwe box 3 wetgeving. BV’s, die niet hetzij zelf, hetzij middellijk, dus via een dochter-werkmaatschappij, een onderneming drijven, gaan mogelijk eenzelfde weg moeten inslaan. Het ligt immers niet voor de hand dat met oprichten van een BV met een kapitaal van € 1, box 3 kan worden ontlopen. In 2027 zullen de AB-aandelen van rechtspersonen, die niet ondernemen, maar beleggen, mogelijk verplicht naar box 3 gaan, dus geen VPB en box 2 meer, maar inkomen en vermogenswinst op aandelen jaarlijks in box 3 te belasten.

OVERGANGSREGELING
Er is nu bij de open CV’s en OFGR een mogelijkheid om het fonds, althans de participaties daarin, om te zetten in een BV en aandelen daarin. Dat kan geruisloos, onroerende zaken die voor Prinsjesdag 2023 in het fonds zaten mogen met vrijstelling over.

FUIK
Bij BV’s, die geen onderneming drijven, maar beleggen lijkt dit maar een tijdelijke oplossing, je zwemt mogelijk een fuik in. Als per 2027 de nieuwe box 3 regels ingaan en dergelijke BV’s en hun aandelen mogelijk in box 3 en fiscaal trans-parant (inkomen en vermogenswinst op de aandelen) worden belast, dan ben je afhankelijk van een overgangs-regeling om VpB-heffing en AB-heffing te voorkomen. Een van de kernproblemen in de huidige box 3 heffing is dat vastgoed BV’s buiten de heffing vallen en ook dat vermogen anders dan spaargeld met OFGR e.d. buiten de heffing van box 3 IB blijft. Het ligt niet erg voor de hand dat vastgoed BV’s ook in de toekomst de dans ontspringen en datzelfde geldt voor vermogensbestanddelen anders dan spaargeld.

MAATREGELEN
Het is nu tijd om maatregelen te treffen en maar eens naar alternatieven kijken. Als er een materiële onderneming is, in een andere BV in de familie of via een samenwerking, dan is het wellicht mogelijk in de ondernemingssfeer te investeren in plaats van te beleggen. Als een de OFGR opvolgende BV wel een onderneming drijft, is er beduidend meer kans dat box 3 op afstand blijft en de VpB winstsfeer in zicht blijft. HIR, KER, voorzieningen en winstneming met inachtneming van goed koopmansgebruik in combinatie met het huidige box 2 regiem voor de DGA zou wel eens aantrekkelijker kunnen zijn dan de nieuwe box 3. Hybride ondernemingsvormen, te weten maatschap met de eigen BV, kunnen in een aantal gevallen een betere oplossing zijn. Dat kan zelfs het geval zijn voor voormalige VBI’s als via een maatschap winst voor VpB in IB-winst moet worden veranderd.

Bel of mail ons wanneer u vragen hebt naar aanleiding van deze column.

WIJNKAMP & KEULERS
Baron de Coubertinlaan 6
2719 EL Zoetermeer
Correspondentieadres:
Postbus 289
2700 AG Zoetermeer
079 - 342 85 55
wijnkamp@keulers.nl
www.keulers.nl

Het telefoonnummer van de advocatenlijn is 06 - 124 125 93.